39 tuổi được bổ nhiệm làm chủ tịch Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Ông Hồ Lê Nghĩa được chấp thuận làm Chủ tịch HĐQT tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Theo đề nghị của Vinataba, Bộ Công Thương đã chấp thuận việc bổ nhiệm ông Hồ Lê Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐTV Vinataba.

Trước đó Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, quyết định bổ nhiệm ông Hồ Lê Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐTV tổng công ty thay cho ông Vũ Văn Cường sẽ về hưu vào tháng 9 tới.

Ông Hồ Lê Nghĩa sinh ngày 9/12/1979 tại Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ông Hồ Lê Nghĩa có bằng Tiến sĩ kinh tế (chuyên ngành kinh tế công nghiệp, Đại học kinh tế quốc dân), bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Trung tâm Pháp – Việt Đào tạo về quản lý, Đại học kinh tế quốc dân) và bằng Cử nhân kinh tế (hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân).

Trước khi về công tác tại Vinataba, ông Hồ Lê Nghĩa đã có nhiều năm làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp. Cụ thể, từ tháng 11/2003 – 3/2007, ông Nghĩa là chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó phòng bồi dưỡng cán bộ và dịch vụ công nghiệp.

Từ năm 2008 – hết năm 2010, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng quản ly khoa học và hợp tác quốc tế rồi Trưởng phòng nghiên cứu chiến lược công nghiệp và chính sách hội nhập (1/2011 – 10/2011).

Năm 2011, ông giữ chức Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp và giữ chức vụ này đến đầu năm 2015.

Tại Vinataba, ông Hồ Lê Nghĩa lần lượt đảm nhận các chức vụ: Trưởng ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty (1/2016 đến nay), Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Liên doanh BAT – Vinataba (từ tháng 10/2015 – 10/2017). Ông cũng kiêm nhiệm thành viên HĐTV Tổng công ty.

H.Duy