2018, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận 9.300 tỷ đồng

Ngày 21/4/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua được nhiều nội dung quan trọng.

Tổng tài sản tăng trưởng 19,5%

Đại hội cổ đông thường niên BIDV 2018 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và trọng tâm hoạt động 2018; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017…

vietnamnet

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động kinh doanh đã được đại hội nhất trí thông qua. Tiếp tục khẳng định, BIDV là Ngân hàng có quy mô dẫn đầu thị trường, giữ vững vị thế, thị phần trong toàn ngành.Tổng tài sản đạt 1.202.284 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với năm 2016, tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng có quy mô lớn nhất trên thị trường.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.154.154 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng TCKT, cá nhân đạt 862.604 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2016, chiếm 13,7% thị phần toàn ngành. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.124.961 tỷ đồng, trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 933.834 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với năm 2016, chiếm 12,8% thị phần toàn ngành ngân hàng.

vietnamnet

Cơ cấu hoạt động chuyển dịch tích cực theo định hướng gia tăng ở phân khúc khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hoạt động bán lẻ với dư nợ bán lẻ tăng trưởng 35%, chiếm tỷ trọng 30% tổng dư nợ; huy động vốn bán lẻ tăng trưởng 19%, chiếm khoảng 55% tổng huy động vốn; tổng thu nhập ròng bán lẻ chiếm 31% tổng thu nhập ròng. Phân khúc khách hàng SME đạt mức tăng khá với dư nợ tăng trưởng 31%, huy động vốn tăng trưởng 28% so với năm 2016.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động.Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất luợng tín dụng, đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro: Tỷ lệ nợ xấu là 1,44%. Các chỉ tiêu an toàn thanh khoản, giới hạn đầu tư đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

vietnamnet

Hoạt động dịch vụ của Ngân hàng tăng trưởng khá. Thu dịch vụ ròng đạt 4.456 tỷ, tăng trưởng 15,7% so với năm 2016. Cơ cấu thu dịch vụ chuyển dịch tích cực khi các dòng dịch vụ bản lẻ, hiện đại có tốc độ tăng trưởng tốt. Tổng thu nhập ròng từ kinh doanh vốn và tiền tệ lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ, cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng 37% so với năm 2016.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIDV cũng rất ấn tượng trong nhiều năm trở lại đây và kết quả ngày càng bền vững. Cụ thể: Chênh lệch thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay, tăng trưởng 39,4% so với 2016; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.665 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2016. ROA đạt 0,63%, ROE đạt 15%. Nộp Ngân sách Nhà nước 5.243 tỷ đồng, đứng trong Top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước. Hoàn thành chi trả cổ tức 7% bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

Về nhân sự, Đại hội cổ đông nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là ông Phạm Quang Tùng.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong đến 20/4/2018: Tổng tài sản riêng khối Ngân hàng thương mại tăng 3,5%; Dư nợ tín dụng tăng 2,3%; Huy động vốn tăng 5,5%; LNTT riêng khối Ngân hàng thương mại đạt 2.700 tỷ, hoàn thành 29% kế hoạch năm 2018. Chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu.

Tiếp tục kế hoạch tăng vốn

Đại hội nhất trí với kế hoạch kinh doanh năm 2018 được trình bày tại Đại hội. Các chỉ tiêu kinh doanh 2018 đặt ra là: Tín dụng tăng trưởng tối đa 17% và đảm bảo tuân thủ kế hoạch NHNN giao trong từng thời kỳ; Huy động vốn tăng trưởng 17% phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn trong từng thời kỳ, đảm bảo cân đối cho nhu cầu tín dụng và đầu tư năm 2018, đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN; Lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu <2%.

Năm 2018 BIDV đặt trọng tâm nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa cơ cấu sở hữu, trong đó tập trung triển khai công tác bán chiến lược và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài; Tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; Phấn đấu chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tiếp tục đa dạng hóa nền khách hàng.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, thu gọn mô hình chi nhánh và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh; Xây dựng, triển khai mạnh mẽ Đề án chiến lược Ngân hàng số của BIDV.

Tập trung nguồn lực để thực hiện lộ trình áp dụng Basel II đúng tiến độ, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực của Ủy ban Basel.

Tiếp tục bồi đắp phát huy văn hóa doanh nghiệp BIDV, gia tăng sức mạnh nguồn lực nội tại góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Hotline: 19009247; Website: www.bidv.com.vn

(Nguồn BIDV)