Hợp tác quốc tế

SPI-HNX:                Ngày 28/10/2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đá Spilit ( SPI) đại diện phía công  ty ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị , ông Nguyễn  Lưu Hoàng – Phó giám đốc đã có buổi làm việc thân mật với Quỹ đầu tư  nước ngoài QILINWORLD CAPITAL LIMITED đến từ Hồng Kông Trung Quốc.  Untitled
Hai bên đã trao đổi xung quanh vấn đề  quỹ QILIN WORLD CAPITAL LIMITED hợp  tác đầu tư vào Công ty Cổ phần Đá Spilit trong thời gian sắp  tới  nhằm định hướng đến công tác chiến lược phát triển của SPI trong những tháng cuối năm 2017 và kế hoạch sớm cho 2018.

Kết thúc buổi  làm việc  hai  bên thống nhất các điều khoản và nguyên tắc, thời  gian thực hiện bắt đầu tháng 11 năm 2017.