Với đầu ra phong phú, đa dạng và tuyệt đối an toàn, sản phẩm Hợp tác Đầu tư Thịnh vượng của FRF sẽ mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
Lợi ích khi tham gia Hợp tác đầu tư Thịnh vượng:
– Lợi nhuận hấp dẫn và cạnh tranh
– Thuận tiện, dễ dàng: có thể giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty cũng như tài khoản của khách hàng.
Điều kiện:
– Số tiền tối thiểu tham gia hợp tác đầu tư: 10.000.000 VND
– Lợi nhuận cố định trong suốt thời gian hợp đồng
– Thời hạn Hợp đồng: linh hoạt từ 1 tháng – 36 tháng
– Phương thức trả lợi nhuận: trả lợi nhuận cuối kỳ hoặc hàng tháng