SPI: tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

SPI: Tổ chức Đại hộị cổ đông bất thường 2013

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI C��” Đ�”NG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
C�”NG TY C��” PHẦN ĐÁ SPILIT

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đá SPILIT

Công ty Cổ phần Đá SPILIT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian:                   08 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013

Địa điểm:                   Tại số 87 Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nội dung Đại hội:      Đại hội cổ đông bất thường sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

–         Thông qua Phương án sáp nhập giữa SPI – Quốc Bảo

–         Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đá SPILIT và Công ty Cổ phần Môi trường Quốc Bảo.

–         Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

–         Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phần để hoán đổi, tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

–         Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

–         Các  nội dung khác (nếu có).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 11/12/2013 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đá SPILIT

Địa chỉ:        Xóm Tam Quy 3 – X.Hà Tân – H.Hà Trung – T.Thanh Hóa

Điện thoại: (84.37) 362 1880                    Fax: (84.37) 362 1880

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

–         Thư mời họp

–         Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và

–         Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

–         Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đá SPILIT theo địa chỉ http://spilit.com.vn  trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông 15 ngày.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đá SPILIT năm 2013.

Trân trọng kính mời./.