KHÁCH HANG 2012

KHÁCH HANG 2012

STT  

TÊN KHÁCH HÀNG

TRỊ GIÁ

HỢP ĐỒNG (ĐỒNG)

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

BẮT ĐẦU CUNGCẤP

THỜI GIAN CUNG CẤP XONG
1 Công ty cổ phần sinh thái và đầu tư Thiên An 20.000.000.0000 Ba Vì, Hà Nội 09/2011 5/2012
2 Công ty cổ phần Đầu tư ARCHI 18.000.000.000 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nộ 10/2011 03/2012
3 Công ty cổ phần Đá Đức Long 1.800.000.000 Quỳ Hợp, Nghệ An 09/2011 02/2012
4 Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 3.000.000.000 Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội 07/2011 04/2012
5 Chí nhánh Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Sầm Sơn tại Hòa Bình 2.200.000.000 Xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 11/2011 05/2012