KHÁCH HÀNG 2011

CÁC KHÁCH HANG NAM 2011

 

STT

 

TÊN KHÁCH HÀNG

TRỊ GIÁ

HỢP ĐỒNG

(ĐỒNG)

ĐỊA ĐIỂM
Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình 346.500.000 Xã Thống Nhất, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Công ty cổ phần Thiết bị và xây lắp Công nghiệp 643.500.000 87 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Chi nhánh Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Sầm Sơn tại TP.Hòa Bình 1.175.625.000 Xã Thống Nhất, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Công ty cổ phần Công nghiệp Đá Đức Long 660.000.000 Quỳ Hợp, Nghệ An
Công ty TNHH Một thành viên Hải An 67.200.000 Phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Long 22.566.000 Số 500 phường Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn,tỉnh Thanh Hóa