Quyết Định Lên Sàn Của Spilit

Vào ngày 14/9 vừa qua công ty cổ phần đá Spilit đã nhận được quyết định lên sàn.