PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY SPILIT LUÔN CHÚ TRỌNG:

1.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,đầu tư chiều sâu,nâng cao hiệu quả cưa bộ máy quản lý điều hành
2.Cải tiến nâng cao năng suất sản xuất các loại sản phẩm,đảm bảo chất lượng,kiểu mẫu khi đến tay người tiêu dùng.
3.Không ngừng cải tiến các mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với từng vung miền,từng công trình cụ thể.Nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường chế tác các sản phẩm từ đá.
4.Tập trung nâng cao khả năng bán hàng,ngoài sản phẩm chế tác từ đá sẽ tiến hành phân phối đá vỏ cho các nhà máy xi măng trên các địa bàn lân cân.

Trên cơ sở điều tra khảo sát thị trường và tìm hiểu nhu cầu khách hàng, Công ty đã nghiên cứu tìm hiểu các nhu cầu mới của khách hàng, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng đối với từng loại sản phẩm, từng vùng miền khác nhau. Nghiên cứu đưa ra những mẫu sản phẩm mới, thiết yếu đối với người tiêu dùng. Nghiên cứu các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để cải tiến sao cho có hiệu quả nhất. Đối với mỗi loại đá khác nhau, đội ngũ những cán bộ thiết kế sẽ nghiên cứu đưa ra từng sản phẩm cụ thể phù hợp với tính chất hóa học cũng như lý học của từng loại đá.