THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội... Xem thêm >>

Báo cáo tài chính năm 2016 – SPI

BCTC CTY MẸ SPI BCTC HOP NHAT

SPI Định hướng phát triền chăn nuôi với mô hình khép kín

Đánh giá được những khó khăn của đất nước nói chung cũng như khó khăn của doanh nghiệp nói riêng, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đá Spilít luôn luôn tìm tìm tòi học hỏi các bậc đàn anh đi trước của các công ty phát triển bền... Xem thêm >>

SPI, TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG…!!!

Công ty Cổ phần Đá Spilít được thành lập vào ngày 13/04/2009. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng kim loại màu, khai thác các loại khoáng sản, dịch vụ khoan nổ mìn, khai thác đá, sản xuất đá xẻ và hoàn thiện đá xẻ. Đặc biệt... Xem thêm >>

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên SPI năm 2016

6. QUY CHẾ ĐẠI HỘI 7. NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT Bao cao HĐQT_SPI BaocaoBGD_SPI BaocaoBKS_SPIto trinh dai hoi sua doi dieu le To trinh lua chon kiem toan To trinh thong qua BC da duoc kiem toan TotrinhThulaoHDQT, BKS_SPI

“HĐQT đang xem xét phần hậu mãi để làm đại lý chính thức”

Đây là lời khẳng định Bà Đỗ Thị Cẩm Thuý – Giám đốc công ty CP Thiết bị và Xây Lắp Công Nghiệp với báo giới, trước thông tin công ty được Tập đoàn Cat – Phú Thái và Tập đoàn Sandvik – UMG xem xét để làm đại diện... Xem thêm >>